TẬP THỂ HĐSP TRƯỜNG
LỄ TỌA ĐÀM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Tin nổi bật

hotnews
KẾ HOẠCH TUẦN 1 - 10 NĂM HỌC 2017 - 2018
KẾ HOẠCH TUẦN 10 (Từ ngày 2/10/2017 đến 8/10/2017 ) GV trực : Cô Hiền 2A I/ Kế hoạch chung: Toàn trường thực hiện dạy và học tuần 7 riêng khối

Thông báo mới

Nội dung thông báo của trường đăng tại đây


THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2012-2013 (Khối 5)

Ngày đăng: 24-01-2013
Đọc: 1910 lượt

Trường tiểu học Thiết Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2012-2013

 

 

LỚP : 5A

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Toán

T Việt

Khoa (TNXH)

Sử, Địa

 

Anh

 

Tin

Đạo đức

Âm nhạc

Mĩ thuật

KT (T công

Thể dục

1

Lê Đức Cường

8

9

9

9

8

8

A

A+

A

A

A

2

Nguyễn Ngọc Cường

8

6

6

6

5

6

A

A

A

A

A

3

Hoàng Tiến Dũng

8

7

8

8

8

8

A

A

A

A

A

4

Lê Thùy Dương

9

8

9

7

7

8

A+

A

A

A

A+

5

Nguyễn Hữu Đạo

9

7

8

5

7

8

A

A+

A

A+

A

6

Lê Hải Đăng

9

8

8

5

7

9

A

A+

A

A

A

7

Lê Trà Giang

10

10

10

10

10

10

A+

A+

A+

A+

A+

8

Cao Thanh Hải

6

7

7

6

5

9

A

A

A

A

A

9

Lê Văn Hải

7

6

6

6

7

6

A

A

A

A

A

10

Cao Thị Thu Hằng

10

10

10

9

9

9

A+

A+

A+

A+

A

11

Trần Thị Hoa Hậu

9

8

10

7

9

8

A+

A+

A+

A+

A

12

Nguyễn Thị Thúy Hiền

7

7

9

7

7

8

A

A

A

A+

A+

13

Lê Thị Lan Hương

8

7

10

8

8

8

A+

A+

A

A

A

14

Nguyễn Thị Thanh Hương

5

8

8

7

7

7

A

A

A

A

A

15

Trần Xuân Khánh

6

7

8

7

7

8

A

A

A

A

A

16

Trần Văn Lâm

10

9

9

9

9

9

A+

A

A+

A+

A+

17

Trần Thị Kiều Linh

6

7

7

5

5

8

A

A

A

A

A

18

Mai Xuân Mạnh

7

7

9

6

6

7

A

A

A

A

A+

19

Cao Bình Minh

10

9

9

9

9

9

A+

A+

A

A+

A+

20

Trương Trần Linh Nga

10

10

10

9

9

9

A+

A+

A+

A+

A+

21

Hà Trung Nguyên

8

8

8

6

8

8

A

A+

A

A

A

22

Nguyễn Xuân Phúc

9

9

9

9

9

9

A+

A+

A

A+

A+

23

Trần Ngọc Quý

8

9

8

7

8

8

A

A

A

A+

A

24

Cao Ngọc Sơn

9

7

10

7

7

7

A

A

A

A+

A

25

Trần Ngọc Sơn

9

7

9

7

7

8

A

A

A

A

A

26

Lê Đức Thắng

6

7

9

6

5

7

A

A

A

A

A

27

Hà Thị Bích Thủy

9

7

9

7

7

8

A+

A

A

A

A

28

Lê Anh Tú

6

7

8

7

7

9

A

A

A

A

A

29

Mai Hữu Tuấn

8

7

8

6

7

8

A

A

A

A+

A

30

Cao Ngọc Tuấn

6

7

8

9

7

7

A

A

A

A+

A

31

Thái Thu Trang

7

8

7

8

7

8

A+

A+

A

A

A

32

Lê Thị Thanh Tư

6

7

6

8

5

8

A

A

A

A

A

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Thạch Hoá, ngày 30 tháng 12 năm 2012

 

 

 

 

 

 

Người báo cáo

 

 

Hoàng Thanh Quyết

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mận

 

Trường tiểu học Thiết Sơn

 

 

 

BÁO CAO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2012-2013

 

LỚP: 5B

 

TT

Họ và tên

Toán

T Việt

Khoa (THXH)

Sử, Địa

Anh

Tin

Đạo đức

Âm nhạc

Mĩ thuật

KT

(T công)

Thể dục

 

1

Hà Kiều Anh

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

9.0

A+

A+

A+

A+

A

 

2

Cao Xuân Ánh

5.0

6.0

9.0

7.0

7.0

6.0

A

A

A

A+

A

 

3

Lê Thị Đông

7.0

9.0

7.0

8.0

9.0

9.0

A

A+

A

A+

A

 

4

Lê Trường Giang

7.0

7.0

8.0

7.0

7.0

6.0

A

A

A

A

A

 

5

Nguyễn Văn Hành

7.0

8.0

9.0

7.0

8.0

9.0

A

A+

A

A+

A

 

6

Nguyễn Thế Hoàn

7.0

6.0

9.0

6.0

7.0

7.0

A

A

A

A

A

 

7

Trần Quốc Hoàn

9.0

7.0

8.0

8.0

8.0

9.0

A+

A+

A

A

A

 

8

Cao Thị Huyền

7.0

9.0

9.0

9.0

9.0

7.0

A+

A

A

A+

A+

 

9

Nguyễn Ngọc Hưng

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

8.0

A+

A+

A

A+

A+

 

10

Lê Thị Thanh Lan

7.0

8.0

8.0

9.0

8.0

8.0

A

A

A+

A

A

 

11

Nguyễn Thị Hồng Lê

10.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

A+

A+

A

A+

A+

 

12

Lê Văn Long

5.0

6.0

6.0

7.0

6.0

7.0

A

A

A

A

A

 

13

Cao Khánh Linh

10.0

10.0

10.0

9.0

10.0

9.0

A+

A+

A+

A+

A+

 

14

Cao Thị Linh

5.0

7.0

9.0

6.0

6.0

8.0

A

A

A

A+

A

 

15

Nguyễn Thị Diệu Linh

9.0

8.0

9.0

8.0

10.0

8.0

A+

A+

A

A

A+

 

16

Trần Thị Thùy Linh

7.0

7.0

9.0

8.0

8.0

7.0

A

A

A

A

A

 

17

Nguyễn Hoàng Mai

9.0

9.0

9.0

6.0

9.0

9.0

A

A+

A

A+

A+

 

18

Lê Phương Nam

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

A

A+

A

A+

A

 

19

Lê Văn Nghĩa

7.0

6.0

6.0

7.0

9.0

9.0

A

A

A

A+

A+

 

20

Nguyễn Thị Nhung

6.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

A

A+

A

A

A+

 

21

Trần Minh Quang

7.0

8.0

9.0

8.0

8.0

9.0

A

A+

A

A+

A

 

22

Mai Vũ Quyền

7.0

7.0

6.0

7.0

7.0

8.0

A

A

A

A

A

 

23

Phạm Minh Quân

5.0

6.0

7.0

8.0

7.0

9.0

A

A

A

A

A

 

24

Trần Ngọc Sơn

6.0

7.0

8.0

8.0

9.0

6.0

A

A

A

A

A+

 

25

Cao Thị Bích Thảo

7.0

8.0

9.0

7.0

7.0

8.0

A

A+

A

A+

A

 

26

Trần Thị Phương Thảo

8.0

8.0

10.

8.0

7.0

7.0

A

A

A

A

A+

 

27

Nguyễn Thị Thủy

5.0

7.0

5.0

5.0

5.0

6.0

A

A

A

A

A

 

28

Lê Quỳnh Trang

9.0

9.0

10.0

9.0

10.0

9.0

A+

A

A+

A+

A

 

29

Trần Thị Hoài Trang

5.0

8.0

8.0

7.0

6.0

8.0

A

A+

A

A

A

 
 

Hiệu Trưởng                                                                                                            Thạch Hóa, ngày 02 tháng 1 năm 2013

                                                                                                                                                     Người báo cáo

 Hoàng Thanh Quyết                                                                                                              Phạm Thị Hoài Thu


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

  
 Hôm qua: 458 
|
 Hôm nay: 19